CẦN CÔ GIÚP VIỆC NHÀ Ở ANAHEIM, ƯU TIÊN BIẾT LÁI XE

NGUOI-VIET-RAO-VAT-VIEC-NHA

ANAHEIM: Cần cô chăm chỉ, yêu trẻ, chăm bé dưới 1 tuổi. Phụ ít việc nhà. Ưu tiên biết lái xe. Làm 8 tiếng/ ngày. 5 ngày/ tuần. Tâm: 805-760-3126

Garden Grove,Orange,California
English