CẦN CÔ GIÚP VIỆC NHÀ VÀ CHĂM SÓC 3 CHÁU, LƯƠNG $3K

GIUP-VIEC-NHA-COI-TRE-CHAM-SOC-CAO-NIEN-RAO-VAT-MIEN-PHI

CẦN MỘT CÔ 50-60 tuổi, giúp việc nhà, chăm sóc 3 cháu 5T, 3T, 8 tháng tuổi. Ở lại đêm. Được nghĩ Chủ Nhật. Lương $3,000/ tháng. L/L: 714-728-8000

Garden Grove,Orange,California
English