CẦN CÔ KHỎE MẠNH GIÚP LÀM VIỆC NHÀ, NẤU ĂN, $1,900 THÁNG

New
GIUP-VIEC-NHA-COI-TRE-CHAM-SOC-CAO-NIEN-RAO-VAT-MIEN-PHI-1

Cần 1 Cô còn khỏe mạnh, làm việc nhà, nấu ăn, giặt đồ, lương $1,900 sẽ lên lương sau 2 tháng thử việc, ở lại nhà có phòng riêng, khu Fountain Valley. L/L: 949-438-8838; hoặc 714-812-9208

Garden Grove,Orange,California
English