CẦN GẤP THỢ NAIL LAM FBOOTJ Ở BIỂN, CÓ CHỖ Ở

New
VIEC-LAM-NAILS-O-HOA-KY-1

Tiệm ngay biển, đông khách CẦN GẤP Bột thích Design. Bao $1,600-$2,200 tùy khả năng. Offer 4 ngày nghỉ vẫn có lương cho năm đầu tiên. Có chỗ ở. 805-252-8159

Garden Grove,Orange,California
English