CẦN GẤP THỢ NAIL Ở MISION VỊEO, LÀM LÂU DÀI, LƯƠNG CAO

NAILS-JOBS-RAO-VAT-1

CẦN THỢ GẤP Mission Viejo cách Bolsa 30’, cần Thợ Bột kinh nghiệm gấp dưới 45T, FT,PT. Làm lâu dài. Bảo đảm bao lương cao. L/L: Hằng 714-468-4901

Garden Grove,Orange,California
English