CẦN NGƯỜI GIÚP VIỆC NHÀ, BIẾT NẤU ĂN, LƯƠNG $3K THÁNG

KIEM-VIEC-LAM-CHO-NGUOI-MY-GOC-VIET

Cần 2 người giúp việc nhà biết nấu ăn và giữ 3 cháu bé làm 6 ngày tuần lương $2,500-$3,000/1 tháng. Xin L/L: 562-338-5000

Garden Grove,Orange,California
English