CẦN NGƯỜI KIỂM TRA VÀ ĐÓNG HÀNG CHO VIETLINK GLOBAL ENTRY

New
JOBS-HIRING-FOR-VIETNAMESE-AMERICAN

Vietlink Global Cty vận chuyển tòan cầu cần Người kiểm tra và đóng hàng có sức khỏe, nhanh nhẹn, biết computer và căn bản tiếng Anh làm việc Part-time hay Full-time. Email Resume đến: [email protected] hoặc Nhắn tin, Gọi phone: 714-262-3384

Garden Grove,Orange,California
English