CẦN TÀI XẾ XE TẢI 18 BÁNH CHẠY CA, LAS VEGAS, VÀ PHOENIX, $2K TUẦN

New
TIM-KIEM-JOBS-NGUOI-VIET-RAO-VAT

Cần Tài Xế tải 18 bánh chạy CA, Las Vegas, Phoenix. Drop and hook, công việc ổn định quanh năm, bao lương $2,000/ 6 ngày/tuần. L/L A.Steven: 562-338-3450; or 714-909-7579

Garden Grove,Orange,California
English