CẦN THỢ NAIL LÀM BỘT GIỎI Ở VÙNG BIỂN, TIP CAO

New
NAILS-SALON-JOBS-1

Cần Thợ làm Bột Dip giỏi vùng biển Mỹ trắng, Tip cao giá cao. Bao $280/ngày hơn ăn chia, cách Bolsa hơn 3 tiếng. L/L: 805-827-4777

Garden Grove,Orange,California
English