CẦN THỢ NAIL Ở TORRANCE, ĐÔNG KHÁCH, BAO LƯƠNG

VIEC-LAM-NAILS-NGUOI-VIET-RAO-VAT

TORRANCE. Gần biển, Đông khách. Vùng Torrance. Cần Thợ Nữ Bột, Gel, Tay Chân Nước, Waxing. Bao Lương $200-$300/ngày. L/L: JIMMY 310-619-1947

Garden Grove,Orange,California
English