CẦN THỢ NAIL VÙNG TỐT, TIP CAO, BAO LƯƠNG

New
VIEC-LAM-NAILS-O-MY-NGUOI-VIET-RAO-VAT-1

CẦN THỢ TCN & Gel Full time & Part time. Bao lương $120/ ngày, thợ Bột $150/ ngày, không trừ supply. Vùng trắng, tip cao. L/L: CALVIN 714-900-6694

Garden Grove,Orange,California
English