CẦN TUYỂN 2 NHÂN VIÊN LÀM PHARMACY CLERK

New
VIETNAMESE-AMERICAN-JOBS-NGUOI-VIET

CẦN TUYỂN 2 nữ nhân viên làm pharmacy clerk, không cần kinh nghiệm, thông thạo Việt-Mỹ. Làm từ Mon. – Sat. 10am – 6pm. L/L: 657-523-9474

Garden Grove,Orange,California
English