Cần Tuyển Thợ!!!!!

Featured
FFD68C79-D7F2-4FB5-805C-5AF4D6C826A5

Cần Tuyển Thợ!!!!!

Tiệm Serenity vùng University Heights. Cần tìm thợ bột, dip, tay chân nước có kinh nghiệm hoặc chủ sẽ chỉ thêm nếu cần! Tiệm 90% mỹ trắng, 100% tip cash cao, lương $4000-$6000/2tuần chưa add tip. Không khí làm việc thoải mái, vui vẻ, hoà đồng. Sẽ deal với chủ những ngày nghỉ trong tuần!!!!!  

Serenity.

2183 S.Green Road University Heights, OH 44121

Số phone tiệm: 216-727-1289.

Hoặc gọi Christine: +1(216) 232-8768.  

2183 S. Green Road University Heights, OH 44121,44121,Greene,Ohio
English