CHO SHARE PHÒNG Ở MIDWAY CITY, LỐI ĐI RIÊNG

New
RAO-VAT-NHA-CHO-THUE-LITTLE-SAIGON

MIDWAY CITY Patio rộng cho độc thân mướn, có việc làm, có wifi, không giặt sấy. $600 một tháng, lối đi riêng. Đầu tháng 9 dọn vô. L/L: 714-837-5185

Garden Grove,Orange,California
English