CHO THUÊ APARTMENT CÓ 3 BEDS, PHÒNG RỘNG, MỚI REMODEL

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-NHA-O-WESTMINSTER

Apartment cho thuê 3PN/2PT giá $2,960. Mới Remodel rất đẹp bên trong hoàn toàn mới, phòng rộng góc Garden Grove/ Palm. Deposit $1,200. L/L: Thomas 714-757-0256

Garden Grove,Orange,California
English