CHO THUÊ NHÀ ADU CÓ LỐI ĐI RIÊNG, NHÀ BẾP RIÊNG, BAO ĐIỆN NƯỚC

APARTMENT-FOR-RENT-FOR-VIETNAMESE-AT-LITTLE-SAIGON

CÓ ADU lối đi riêng, nhà bếp riêng. Ở Westminster/ GoldenWest. Bao điện, nước, wifi. $1K/ Month. Text: 714-386-2119

Garden Grove,Orange,California
English