CHO THUÊ NHÀ Ở GARDEN GROVE, CÓ 3 BEDS, NHẬN HOUSING SECTION 8

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-APT

Nhà trống 12111 Faye, G.G, 92840. 3PN/2PT, full furniture, 2 Gara + 8 parking. Housing ok. $3,200/M + Deposit. L/L: Nini 714-717-7171

Garden Grove,Orange,California
English