CHO THUÊ NHÀ Ở WESTMINSTER, CÓ 3 BEDS, 2 CAR GARAGE, NHẬN HOUSING

NGUOI-VIET-RAO-VAT-CHO-THUE-APT-1

WESTMINSTER. Edwards/ Westminster. Nhà 3PN/2PT mới remodeled, 1,100 SQFT, 2 car garage. $3,300/ tháng + $3,300 Deposit. Housing OK. No Smoking. Credit check. ANDY: 714-468-8406

Garden Grove,Orange,California
English