CÓ PHÒNG CHO SHARE, LỐI ĐI RIÊNG

New
NGUOI-VIET-RAO-VAT-MIEN-PHI-CHO-CAN-HO-O-MY

Có 1 phòng cho share, có lối đi riêng. Ưu tiên cho single. L/L: 714-878-8039

Garden Grove,Orange,California
English