DƯ PHÒNG CHO SHARE, ƯU TIÊN LỚN TUỔI, $400/M

New
NHA-CHO-THUE-O-LITTLE-SAIGON-BAO-RAO-VAT-NGUOI-VIET

NHÀ WESTMINSTER/ TAFT. Dư 1 phòng nhỏ cho share. Bao utility, Wifi. $400/Month. Deposit $200. Phòng trống, ưu tiên lớn tuổi. L/L: CÔ VÂN 657-266-7817

Garden Grove,Orange,California
English