TIỆM NAIL CÁCH BOLSA 20′, CẦN NỮ LÀM GEL, BỘT GIỎI

New
VIEC-NAILS-O-BOLSA-LITTLE-SAIGON

Tiệm Nails cách Bolsa 20′, cần Nữ làm Gel, Bột giỏi FT/PT. Khu tốt, giá cao, đông khách, tiệm rộng rãi, nice employees. Bao lương. Terri: 562-477-5394

Garden Grove,Orange,California
English