TIỆM NAIL Ở CORONA CẦN THỢ KINH NGHIỆM BỘT

CAN-TUYEN-THO-NAILS-XUYEN-BANG-KINH-DOANH-USA

CORONA rất đông khách, giá cao không trừ supply W2 or 1099 OK. 35’ từ Bolsa có carpool cần thợ KN bột bao $190-$200up/d, thợ CTN trẻ mới ra trường OK. 951-446-4175

Garden Grove,Orange,California
English