TIỆM NAIL Ở HERMOSA BEACH CẦN NHIỀU THỢ NAIL KINH NGHIỆM

New
LAM-NAILS-O-MY-LUONG-CAO-1

Tiệm ở vùng Hermosa Beach giá cao CẦN THỢ NAM & NỮ làm Bột, SNS, Gel-X có kinh nghiệm. BAO LƯƠNG cao. Có carpool. Xin L/L hoặc text: 818-517-7876

Garden Grove,Orange,California
English