TIỆM NAIL Ở NORWALK CÁCH BOLSA 20′. CẦN THỢ NAIL LÀM BỘT

VIEC-LAM-NAILS-O-MY-NGUOI-VIET-RAO-VAT

NORWALK cách Bolsa 20’. Cần thợ Bột, TCN FT/PT. Tiệm khu Mễ, good tip, bao lương cao, W2 thương lượng, tiệm không khí gia đình. Call: 562-879-3957

Garden Grove,Orange,California
English