TIỆM NAIL Ở TORRANCE CẦN THỢ NƯỚC VÀ BỘT, BAO LƯƠNG, TIP CAO

New
CAN-TUYEN-THO-NAILS-XUYEN-BANG-KINH-DOANH-USA-1

TIỆM VÙNG TORRANCE. Cần thợ CT.Nước và Bột. Full time và Part time. Bao lương, típ hậu. L/L: KELLY 562-394-2643

Garden Grove,Orange,California
English