TIỆM PHỞ CẦN PHỤ BẾP CÓ KINH NGHIỆM

New
NGUOI-VIET-RAO-VIEC-LAM-TIEM-PHO-O-MY-1

Tiệm Phở trong khu Thương Xá Brookhurst & Chapman cần tuyển phụ Bếp có kinh nghiệm ra bills và Nhân viên chạy bàn. Xin gọi Manager: 714-987-8748.

Garden Grove,Orange,California
English