TIỆM PHỞ Ở RIVERSIDE CẦN NGƯỜI LÀM CHẠY BÀN, PHỤ BẾP

NGUOI-VIET-RAO-VAT-VIEC-LAM-15

Tiệm Phở Riverside trong khu Mission Grove Plaza cách Bolsa 40 phút cần người chạy bàn, phụ bếp, trả lương theo khả năng và kinh nghiệm. Hải: 951-275-1161, Vy: 951-329-1586

92840,Garden Grove,Orange,California
English