TÌM THỢ NAIL Ở CORONA, THỢ GEL, NƯỚC, DIP, VÀ WAXING

VIEC-LAM-NAILS-O-HOA-KY

Tiệm Nail ở Corona CẦN THỢ Part-time or Full-time. Tiệm cần Thợ Gel, CTN, Dip, và Waxing, mới có bằng OK, bao lương,có carpool.Tiệm đóng cửa sunday. L/L: 951-454-6259

Garden Grove,Orange,California
English