VIỆC NHÀ HÀNG Ở TRÊN ĐƯỜNG BOLSA, CẦN CÓ KINH NGHIỆM

NGUOI-VIET-RAO-VAT-KINH-DOANH-USA

NHÀ HÀNG trên đường Bolsa & Magnolia cần gấp thợ phụ bếp, có kinh nghiệm. Xin vui lòng L/L: 623-999-2222, 714-905-9999

92840,Garden Grove,Orange,California
English